Charlotte van Sadelhoff

Als advocaat adviseer en procedeer ik over ruimtelijke (her)ontwikkelingen. Ik sta onder andere milieu- en bewonersorganisaties bij op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en het milieurecht. Denk bijvoorbeeld aan geluid, stikstof, bomenkap, Natura 2000-gebieden en beschermde diersoorten. Ik denk graag met u mee. Komt het toch aan op een procedure? Dan kunt u op mij rekenen.