Tekst

Aanmelding

De advocaten die zijn aangemeld bij de Stichting Milieurechtsbijstand Nederland verlenen laagdrempelig onafhankelijk juridisch advies en rechtsbijstand van kwalitatief hoog niveau aan rechtspersonen en particulieren die zich inzetten voor natuur, milieu en leefomgeving.

De Stichting Milieurechtsbijstand Nederland bevordert een georganiseerd landelijk samenwerkingsverband van omgevingsrechtadvocaten die gesubsidieerde milieurechtsbijstand verlenen. Kennis en informatie wordt onderling uitgewisseld en de advocaten vormen met elkaar een landelijk dekkend netwerk van milieurechtsbijstandsverlening. Daarnaast vormt de Stichting Milieurechtsbijstand Nederland een landelijk contactpunt voor externe organisaties en belangstellenden.

Wilt u zich als advocaat aanmelden bij de Stichting Milieurechtsbijstand Nederland? Dan gelden de volgende vereisten: U bent bereid om (voor een groot deel van de kantoorpraktijk) te participeren in de toevoegpraktijk van milieurechtsbijstand. Een groot deel van uw praktijk behandelt u zaken van (kleine) natuur- en milieugroepen. U voldoet aan opleidings- en ervaringsvereisten op het gebied van omgevingsrecht. Participatie kan alleen plaatsvinden als u een 'milieuarrangement' met de Raad voor Rechtsbijstand heeft afgesloten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Raad voor Rechtsbijstand.

Heeft u een 'milieuarrangement' bij de Raad voor Rechtsbijstand afgesloten en wilt u zich aanmelden bij de Stichting Milieurechtsbijstand Nederland, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting, de heer J.E. Dijk.