Tekst

Betaalbaar

Bent u een natuur- of milieugroep en is uw vermogen lager dan €10.000,-? Dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand van een gespecialiseerde omgevingsrechtadvocaat.

Hoe werkt het? Met een subsidie of 'milieutoevoeging' kan uw groep al voor een bedrag van €218,75 (prijspeil 2021) de hulp van een van de omgevingsrechtadvocaten op deze website inschakelen.

Een voorwaarde is wel dat uw groep een vereniging of stichting is met notariële statuten waarin de behartiging van een natuur- of milieubelang als doelstelling is opgenomen.

Ook particulieren kunnen afhankelijk van de hoogte van het inkomen en vermogen in aanmerking komen voor een toevoeging.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan betaalt uw rechtsbijstandverzekering in principe de kosten van uw omgevingsrechtadvocaat.

De omgevingsrechtadvocaten op deze website leggen u graag al uw financiële mogelijkheden uit. Ook als u een natuur- of milieugroep bent met een vermogen boven €10.000,-.

Alle rechten voorbehouden