Tekst

Er is een kapvergunning verleend voor de kap van bomen in uw buurt

Kapvergunning

Uw omgevingsrechtadvocaat kan u helpen met het indienen van een bezwaarschrift tegen de bomenkap. Soms is er sprake van grote spoed omdat de kap al heel snel dreigt plaats te vinden. Naast een bezwaarschrift is het dan nodig om aan de rechter te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Hiermee kan worden voorkomen dat de bomen al zijn gekapt voordat het bezwaarschrift in behandeling is genomen.