Tekst

Een naburig bedrijf of horecagelegenheid veroorzaakt stank- en geluidhinder

Overlast

Uw omgevingsrechtadvocaat kan voor u uitzoeken of het bedrijf of de horecagelegenheid zich wel aan de geldende vergunning(en) of algemene regels houdt. Als dit niet het geval is, kan namens u een verzoek tot handhaving worden ingediend bij het bevoegde gezag, dat is vaak de gemeente. Uw omgevingsrechtadvocaat kan u ook bij een weigering tot handhaving bijstaan.