Tekst

Beschermde diersoorten in een natuurgebied worden bedreigd door illegale activiteiten, zoals vernieling van nesten of verblijfplaatsen

Snel ingrijpen is hierbij van groot belang. De schadelijke activiteiten kunnen via het strafrecht, het bestuursrecht en het civiele recht worden aangepakt. Uw omgevingsrechtadvocaat informeert u over de mogelijkheden en helpt u bij de te voeren procedures.