Tekst

Uw gemeente is voornemens een woonwijk te bouwen in een landschappelijk waardevol natuurgebied

Nature

In veel gevallen zal een gemeente eerst het geldende bestemmingsplan moeten wijzigen voordat een woonwijk kan worden gebouwd. Soms kan worden volstaan met een afwijking van het bestemmingsplan. Als de woonwijk in een natuurgebied is gepland of er leven beschermde dieren in het gebied, dan moet in het kader van het natuurbeschermingsrecht onderzoek worden gedaan naar de flora en fauna in het gebied. Voor de bouw van een of meer woningen is verder een omgevingsvergunning vereist. Er kunnen meer onderzoeken vereist zijn naar de milieueffecten afhankelijk van de grootte van het bouwplan.

Er bestaat een grote kans dat er tegelijkertijd verschillende procedures op het gebied van ruimtelijke ordening en natuurbescherming door elkaar lopen. Belanghebbenden kunnen op verschillende momenten hun zienswijzen of bezwaren kenbaar maken. Uw omgevingsrechtadvocaat kan u hierbij helpen.