Vos & Vennoten Advocaten

Onderdeel van: Zoek een advocaat

Specialisten in natuurbeschermingsrecht, milieurecht en ruimtelijke ordening.

Het milieu, de natuur en de leefomgeving staan in Nederland vaak onder druk. Bij bouwen in het groen of bij milieuhinder, komen natuur- en milieugroepen of bewonersorganisaties in beweging. De milieusectie van Vos & Vennoten is al jarenlang gespecialiseerd in het verlenen van juridisch advies en geslaagde rechtsbijstand aan deze doelgroep. Bel of mail ons gerust met vragen over beschermde diersoorten, Natura 2000 gebieden, natuurbescherming, bouwen in groen, kappen van bomen, overlast van bedrijven zoals geluidhinder en stankhinder, aantasten van luchtkwaliteit door wegen, of andere natuur- of milieuzaken.