Mr. M. van Duijn

Mr. Marco van Duijn

Mr. M. van Duijn is sinds eind jaren tachtig betrokken bij een groot aantal maatschappijkritische initiatieven. De laatste tien jaar stonden goeddeels in het teken van gepolitiseerde bestuursrechtelijke procedures rond voornemens en besluiten van de lokale overheid. Menig maal behartigde hij tegenover de overheid of de bestuursrechter collectieve belangen en dikwijls met succes. Andere keren wist Van Duijn te bemiddelen naar een voor alle partijen bevredigende oplossing. Hij weet als geen ander hoe afhankelijk burgers in bestuurlijke omgeving zijn van deskundige en betrokken rechtsbijstand. Van Duijns bijzondere interesse gaat uit naar de verhouding tussen burger, recht en openbaar bestuur. Van Duijns specialisme ligt op het gebied van natuurbescherming, dierenwelzijn, milieurecht en ruimtelijke ordening.

Van Duijn is lid van de VMR, Vereniging voor Milieurecht, kennisnetwerk voor milieu-, water- en natuurbeschermingsrecht en de VAR, Vereniging voor bestuursrecht.